Parkimisülbik

30.06.2008

Kunagi töötas ja toimis selline kena leht nagu Wrong parking, kuid tundub, et käesolevaks hetkeks on see väärparkijate häbipost pidurid peale pannud. Et siis tuleb siin ka sedasorti elementidest juttu… Loodetavasti mitte sageli!

Liikluseeskiri > 6. peatükk > JUHI ÜLDKOHUSTUSED > §66 ütleb järgmist: Juht ei tohi pargitud sõidukiga sulgeda teiste sõidukite liiklust sissesõidul õuedele ja teega külgnevatele aladele ega takistada jalakäijate liikumist ülekäiguradadel ja ristmikel kõnniteede kulgemise suunas.

Samas allpool on lahtiseletet ka TEEKATTEMÄRGISED ning nt. kollane teemärgis on vastavalt:
931. Peatumise keelujoon. Kantakse sõidutee äärele või äärekivile (joonis 12).
932. Parkimise keelujoon. Kantakse sõidutee äärele või äärekivile (joonis 12).

Nimetatud joonist saab näha vajutades siia.

Vaadake nüüd alljärgnevaid ülesvõtteid tänasest päevast ning mõelge, kas on mingeid ebakõlasid pildil nähtava ja LE vahel…

Majaelaniku küsiva pöördumise peale ei ilmutanud kuskilt kaugusest väljailmunud sohver mitte midagi peale ülimalt närvilise ja ülbe ebaviisakuse ning ütles, et tal on täiesti “pohhui” sellest, et väravaala oli kinnipargitud ja et jalakäijad ning jalgratturid selles kaunis keerulises olukorras pidid edasipääsemiseks lihtsalt kas puu ja sõiduki vahelt läbipugema või pideva autodevoolu ja sõiduki vahel laveerima. Üks lapsevankriga noorvanem oli päris tükk aega hädas olnud selle olukorraga… “Kaeba menti!” oli selle autosselipsanud ülbiku reaktsioon. Nüüd on asjale antud juba natuke uurivajakirjanduslikum tee areneda ning kindlasti teavitatakse sellest vahejuhtumist ka ülbikjuhi tööandjat – kõik ju kenasti auto peale üleskirjutatud…

Lisaks veel fakt, et on üle tee olemas korralik parkla, kuid ometigi oli vaja kodanikul vähemalt veerandtund jalakäijate teel oma tööandja sõidukit parkida… Nõme võll!

Advertisements

Sissejuhatamiseks

30.06.2008

No pole vast kellelegi suureks üllatuseks, et meite tillukeses koduvabariigis on selle liiklemisega suhteliselt nutused lood ning viimasel ajal võetakse juba lausa hulganisti kellegi süü läbi liikluskeerises hukkuda. Kõik see traagiline saab aga siiski alguse märksa tillematest üleastumistest ja kui neid ei nuhelda, siis võibki noorliiklejail (ning miksmitte ka vanematel roolikeerajatel) tekkida kosuv karistamatuse tunne ja sealt enam need üleliigsed vajutamised ning sellest tingitud fataalsed matsud pole kaugel mitte. Ja napsus peaga rooliistumine… Ühesõnaga on arenemise ruumi ses vallas paraku väga palju ning (Liiklus)KULTUURITUS proovib siin omaltpoolt anda selle pisku ja vähima, et ei jääks liiklejate rikkumised ja ülbitsemised mitte märkamata.

Muidugi tahaks väga negatiivse sekka ka positiivset tulevikus kirja seada, sest ega kõik liiklejad ole ometi ülbed kurjamid ning korralikke tuleks omakorda hää sõnaga esile kergitada.

Olekski sissejuhatuseks kõik olulisem nimetatud – kes näeb miskit kiita või laita ning on nähtut ka jäädvustanud – saadetagu see materjal koos vajalike kommentaaridega meile ning kui kõik sobiv on, siis on see bloog taas ühe lehekese juurdesaanud. Loomulikult nimetame ja viitame saadetise autorile vastavasisulise soovi korral.